Адміністратыўныя працэдуры

Правы і абавязкі грамадзян пры звароце за здзяйсненнем адміністратыўных працэдур

Статья 10. Права заинтересованных лиц

Граждане имеют право:

- обращаться с заявлениями в уполномоченные органы;

- бесплатно получать от уполномоченных органов предусмотренные законодательством об административных процедурах формы (бланки) документов, необходимых для обращения за осуществлением административных процедур;

- получать от уполномоченных органов разъяснение своих прав и обязанностей;

- принимать участие в административных процедурах лично и (или) через своих представителей, если иное не предусмотрено законодательными актами;

- знакомиться с материалами, связанными с рассмотрением своих заявлений, делать из них выписки, если иное не предусмотрено законодательством о государственных секретах, коммерческой или иной охраняемой законом тайне;

- получать административные решения либо выписки из них;

отозвать свое заявление в любое время до окончания осуществления административной процедуры; 

 - обжаловать принятые административные решения;

- осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства об административных процедурах.

 

Статья 11. Обязанности заинтересованных лиц

Граждане обязаны:

 - вежливо относиться к работникам уполномоченных органов, не допускать нецензурных либо оскорбительных слов или выражений в отношении таких работников;

- представлять в уполномоченные органы документы и (или) сведения, включенные в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами, а также документы, указанные в абзацах втором–седьмом пункта 2 статьи 15 настоящего Закона, в случае истребования таких документов;

- вносить плату, взимаемую при осуществлении административных процедур;

- своевременно информировать уполномоченные органы об изменении места жительства (места пребывания), места нахождения в период осуществления административной процедуры;

- выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными актами законодательства об административных процедурах.

свернуть

Адміністратыўныя працэдуры установы адукацыi

№ адмін працэдуры

Назва працэдуры

Хто адказны за выкананне працэдуры,тэлефон

Дакументы і (або) звесткі прадстаўляемыя грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін выканан-ня працэ-дуры

Памер аплаты адмін працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента

Праца і сацыяльная абарона

2.1

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Урбановіч Святлана Мікалаеўна, інспектар па кадрахУ яе адсутнасць Тараскевіч Наталля Аляксндраўна,сакратар 

т.44538      

-

5 дзён са дня звароту

бясплатна

безтэрмінова

2.2

Выдача даведкі аб месцы работы, службы і займаемай пасадзе

Урбановіч Святлана Мікалаеўна, інспектар па кадрахУ яе адсутнасць Тараскевіч Наталля Аляксндраўна,сакратар 

т.44538      

-

5 дзён са дня звароту

бясплатна

безтэрмінова

2.3

Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

Урбановіч Святлана Мікалаеўна, інспектар па кадрахУ яе адсутнасць Тараскевіч Наталля Аляксндраўна,сакратар 

т.44538      

-

5 дзён са дня звароту

бясплатна

безтэрмінова

2.25

Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім 3-х гадовага ўзросту

Урбановіч Святлана Мікалаеўна, інспектар па кадрах

У яе адсутнасць Тараскевіч Наталля Аляксндраўна,

сакратар 

т.44538    

 

-

5 дзён са дня звароту

бясплатна

безтэрмінова

 
 

Адукацыя

1.    Выдача дублікатаў дакумента аб  адукацыі:

6.1.1.

Выдача дублікатаў пасведчанняў аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні

Скрундзь Надзея Уладзіміраўна,

намеснік дырэктара па ВР   

т.44538

у яе адсутнасць Федасюк Алена Анатольеўна, намеснік дырэктара па ВыхР

т.44538

-заява з указаннем прычын страты пасведчання ці прывядзення яго ў нягоднасць;       -пашпарт ці другі дакумент асобы;                             -прыйшоўшае ў нягоднасць пасведчанне ў выпадку, калі пасведчанне прыйшло ў нягоднасць;                                                                         -дакумент, які падцвярджае ўнясенне платы

15 дзён са дня падачы заявы

 

0,1 базавай вялічыні – за выдачу дубліката  пасведчання аб адукацыі, дубліката аб выдачы пасведчання аб спецыянай адукацыі

безтэрмінова

6.3

Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам установы адукацыі (з указаннем неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі)

Тараскевіч Наталля Аляксндраўна, сакратарУ яго адсутнасць Урбановіч Святлана Мікалаеўна, інспектар па кадрахт.44538      

-

1 дзень са дня звароту

бясплатна

6 месяцаў

6.15

Прыняцце рашэння аб вызваленні або зніжэнні платы за карыстанне падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі

Мілаш Таццяна Уладзіміраўна, 

дырэктар 

У яе адсутнасць

Федасюк Алена Анатольеўна,

намеснік дырэктара па ВыхР   

т.44538

-заява з указаннем падставы для вызвалення або зніжэння платы;                                                             -пасведчанне  інваліда – для сем’яў, у якіх адін ці абое  бацькоў інваліды І або ІІ групы;                           -пасведчанне аб нараджэнні – для асоб, якія з’яўляюцца дзецьмі асоб, пералічаных у падпунктах 3.2, 3.4, і 3.7 п.3 і п.10 арт. 3 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гаранц для асобных катэгорый грамадзян”;                                     -пасведчанне  інваліда аб праве на льготы бацькоў, удост   аб праве на льготы ці даведка аб праве на льготы – для членаў сямей асоб, пералічаных у падпунктах 3.2, 3.4, і 3.7 п.3 і п.10   і падпунктах 12.2. і 12.3 п. 12 арт. 3 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах   для асобных катэгорый грамадзян”;                                                             -пасведчанне інваліда – для дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да 18 гадоў, інвалідаў з дзяцінства;-выпіска з медыцынскіх дакументаў – для дзяцей, якія з’яўляюцца навучэнцамі ўстаноў, забяспечваючых атрыманне дашкольнай адукацыі, і хварэючых анкалагічнымі захворваннямі і хворых туберкулезам;                                -пасведчанне мнагадзетнай   сям’і

да 1 верасня

бясплатна

З 1 верасня да заканчэння навучальнага года

6.16

Прыняцце рашэння аб вызваленні або зніжэння платы за харчаванне дзяцей ва ўстановах, забяспечваючых атрыманне дашкольнай адукацыі

Мілаш Таццяна Уладзіміраўна, 

дырэктар 

У яе адсутнасць

Скрундзь Надзея Уладзіміраўна,

намеснік дырэктара па ВР   

т.44538

-заява з указаннем падставы для вызвалення або зніжэння платы;                                              -выпіска з медыцынскіх дакументаў – для дзяцей з анкалагічнымі захворванняі, хворых туберкулезам, інфіцыраваных вірусам імунадэфіцыта чалавека;                                                           -пасведчанне  інваліда – для дзяцей-інвалідаў; пасведчанне   аб праве на льготы ці даведка аб праве на льготы – для членаў сямей асоб, пералічаных у  падпунктах 12.2. і 12.3 п. 12 арт.3 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гаранц для асобных катэгорый грамадзян”

 
 
 
свернуть

Звесткі аб адміністратыўных працэдурах, якія здзяйсняюцца ў Упраўленні адукацыі Навагрудскага раённага выканаўчага камітэта

Звесткі аб адміністратыўных працэдурах, якія здзяйсняюцца ў Навагрудскім цэнтры для забеспячэння дзейнасці юрыдычных асоб у сферы адукацыі